Në këtë kategori do të gjeni disa lojra të lidhura me zjarr avionit. Në fakt ju keni nevojë për të xhiruar objektivat lojërat më. Parimi është i njëjtë në të gjitha lojrat, vetëm ndryshimet e lokacionit.