بازی هواپیما و دوج

با استفاده از نوار فضا، اجتناب از تمام بمب های که در راه خود را.

گروه شاهد بود.

  • : بالا بردن و پایین آوردن هواپیما.


50% عاشق این بازی
بازی-هواپیما-و-دوج