Авионот и странци

Странци инвазија на земјата, да го убие потера!.

Контроли.

  • и.: Стартување на проектили.
  • : Водечка авиони.


0% сакам оваа игра
Авионот-и-странци