Воена игра со авиони

Остани жив што е можно подолго.

  Контроли.  

       
  • : Премести.
  •    
  • : Повлечете.


100% сакам оваа игра
Воена-игра-со-авиони