Флеш игра на Avion

Снимајте сите ваши непријатели.

  Контроли.  

       
  • : Повлечете.
  • W, A, S, D: Премести на авионот.


50% сакам оваа игра
Флеш-игра-на-avion