Во оваа категорија, авионите во еден аеродром, мора да ги тргнеме на авионската несреќа без неа. Треба да се земе патници или товар.