I denne kategorien finner du flere spill knyttet til fly brann. Faktisk trenger du for de fleste spill skyte mål. Prinsippet er det samme i alle spill, bare plasseringen endres.