V tejto kategórii nájdete niekoľko hier týkajúcich sa lietadla vystrelí. V skutočnosti budete potrebovať pre väčšinu hier strieľať ciele. Princíp je rovnaký vo všetkých hrách, iba umiestnenie zmeny.